EN:

We are so happy to announce the start of our Partnership with COFCO Engineering & Technology Zhengzhou. The CEO of Elica-elevator Ltd Mr. Yordan Radulov signed a representation contract with the Vice President of COFCO Engineering & Technology Mr. Cheng Hongbin at their headquarters in Zhengzhou. This formalization of our relationship is only the start of long-term cooperation. During our pleasant stay in Zhengzhou, our team managed to establish a warm and prosperous relationship between both teams.

БГ:
Радваме се да обявим началото на партньорството ни с COFCO Engineering & Technology Джънджоу. Изпълнителният директор на “Елика-елеватор” ООД г-н Йордан Радулов подписа договор за представителство с вицепрезидента на COFCO Engineering & Technology, г-н Чен Хонбин в централата си в Джънджоу. Това формализиране на нашите отношения е само началото на дългосрочно сътрудничество. По време на приятния си престой в Джънджоу, нашият екип успя да установи топли и обещаващи отношения между двата екипа.