ВЪЗДУШНОСИТОВ СЕПАРАТОР

Една от първите линии на специализацията на ELICA са машините за преработка и почистване на семена. Въздушноситовият сепаратор, кръстен на компанията ELICA, работи на три принципа на почистване – аспирация, грубо и фино почистване, и калибриране. Широката гама от почистващи машини, предлагани от ELICA, включва машини с голяма ефективност и отлична производителност за всички видове семена.

Виж 3D

Описание

ВЪВЕДЕНИЕ
Една от първите линии на специализацията на ELICA са машините за преработка и почистване на семена. Въздушноситовият сепаратор, кръстен на компанията ELICA, работи на три принципа на почистване – аспирация, грубо и фино почистване, и калибриране. Широката гама от почистващи машини, предлагани от ELICA, включва машини с голяма ефективност и отлична производителност за всички видове семена. Едно от предимствата на тези машини е разположението на задвижващия вал. Вместо да се монтира върху рамата, системата е конструирана така, че да бъде монтирана на долната люлка, намалявайки вибрациите. По този начин се удължава експлоатационния живот на оборудването, позволява монтаж на машините без тежки фундаменти и укрепване.

ELICA предлага своите почистващи машини с аспирации с отворен и затворен цикъл на работния въздух. Докато първата изисква допълнително оборудване като циклони, то аспирацията със затворен цикъл рециклира въздуха вътре в машината. При работа с тази аспирация се подобрява работните среда, намалява разходите за електроенергия, отопление на помещенията и поддръжка. Други предимства на тази аспирационна система са:

  • Предотвратява замърсяването на околната среда
  • позволява климатизиране на работното помещение
  • спестява място и енергия улеснява инсталирането

Автоматичната система за управление (PLC) осигурява контрол и фина настройка на аспирацията. Софтуерът, разработен изцяло от екипа на ELICA, позволява на оператора на машината да създава, съхранява, организира и използва отново фиксирани настройки. Тези предварителни настройки спестяват време при подготовката на машината за различни видове култури.

МОДЕЛИ

  • Elica 733 с многофункционален дизайн, предназначен да работи на висок капацитет, за да постигне отлична ефективност както при грубо , така и при фино почистване на зърното. Голямата ситова площ от 22м2 и аспирационните модули на вход и изход осигуряват прецизно почистване и повишена ефективност.
  • Elica 723 работи на същия принцип като модел 733, но е предназначена за по-нисък капацитет при грубо и фино почистване за стокова продукция и семена за посев. Постига най-добрата скорост на почистване за всички видове семена.
  • Elica 714 е предназначена за почистване и калибриране на всички видове семена, машината постига добро разделяне на малката фракция от основния поток от материали
  • Elica 706, специално проектирана като калибратор, който разделя на две фракции семена.

Високопроизводителният Въздушно-ситов сепаратор,кръстен на компанията- ELICA, работи на четири принципа – аспирация, грубо почистване, фино почистване и калибриране.