ВИБРО ТРАНСПОРТЬОР

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран.

Код: 100001 Продуктови категории: ,

Описание

Конвейерите Elica Vibro са идеални за хоризонтално транспортиране на насипни и прахообразни материали. Това оборудване работи, като избягва всякакъв контакт на материала с движещи се части, което означава, че рискът от увреждане на транспортирания материал е практически елиминиран. Конвейерите Elica Vibro осигуряват просто и икономически ефективно решение за пренос на всякакъв вид насипни продукти.