ПНЕВМОСЕПАРИРАЩА МАСА

Пневмосепариращата маса ELICA се използва за сортиране на семена с подобни размери, но с различно тегло. Разделянето се извършва чрез вибрации и аспирация. Вентилатор създава въздушно „легло“, където по-леките частици „плават“ и се насочват надолу по наклона на ситото. По-тежките частици остават в контакт със ситото и чрез вибрации се изтласкват в горната част на работната зона.

Виж 3D GT250
Виж 3D GT400

Описание

Пневмосепариращата маса ELICA се използва за сортиране на семена с подобни размери, но с различно тегло. Разделянето се извършва чрез вибрации и аспирация. Вентилатор създава въздушно „легло“, където по-леките частици „плават“ и се насочват надолу по наклона на ситото. По-тежките частици остават в контакт със ситото и чрез вибрации се изтласкват в горната част на работната зона.

GT 250
На купола, изработен от фибростъкло, има отвор за аспирация и два ревизионни прозореца. Машината има три изхода – един за чистия продукт, втори за нежеланите примеси и трети изход, който може да бъде отворен или затворен, по избор, за второ преминаване на фракция, която все още съдържа примеси. Наклоните на рамката, които са специфични за всеки продукт, могат лесно да се регулират.

GT 400
Този тип гравитационна маса обикновено е инсталирана за преработка на култури, които не създават прах. Методът на разделяне включва няколко малки клапана, които могат да се регулират независимо един от друг. Това прави настройката по-прецизна и позволява разделянето на повече фракции.