ПАДИ СЕПАРАТОР

Серията ELICA TS се използва за разделянето на частици със същия размер, форма и подобно тегло. Когато традиционните методи за сепариране не могат да извършат нужната работa, TS пади сепараторът може да постигне невероятни резултати.

Код: 1082-2-1 категория на продукта:

Описание

Серията ELICA TS се използва за разделянето на частици със същия размер, форма и подобно тегло. Когато традиционните методи за сепариране не могат да извършат нужната работa, TS пади сепараторът може да постигне невероятни резултати. Серията машини ELICA TS отделя ориз, зърна, семена и много други зърнени култури със специфично тегло, които вече са били разделени по дебелина и дължина. За разлика от други системи, това оборудване може също така да отделя материали със същото специфично тегло, но с различен ефект на подскачане. Серията ELICA ТS разделя материала само на 2 фракции – лека и тежка.

Също може да ви хареса…