МАШИНА ЗА ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ

Машина за грубо почистване ELICA е предназначена за извършване на грубо почистване, преди зареждане на силози със зърно и преди инсталациите за преработка на семена, с цел да се защитят следващите машини.

Виж 3D

Описание

Машина за грубо почистване ELICA е предназначена за извършване на грубо почистване, преди зареждане на силози със зърно и преди инсталациите за преработка на семена, с цел да се защитят следващите машини. Продуктът влиза гравитачно в цилиндричен барабан. Барабанът е оборудван със сита, които могат да се сменят в зависимост от изискванията за почистване. Чистият продукт преминава през отворите на ситата и едрите примеси се извеждат в края на барабана. Максималният процент отделяне на примеси е 2%.