МАГНИТЕН СЕПАРАТОР

Магнитен сепаратор MCR – подходящ за монтиране към тръби, където потока материал се движи във вертикално направление (пада). Устройството е проектирано да е с максимална магнитна индукция на работната повърхност, благодарение на много тънката стена на цилиндъра, който покрива магнитите.

Магнитен сепаратор MCC – подходящ за улавяне на примеси в материал с добра изсипваемост.

Магнитен сепаратор MS – подходящ за улавяне на примеси в материал с лоши насипни свойства.

Код: 100019 Продуктови категории: ,

Описание

Магнитен сепаратор MCR – подходящ за монтиране към тръби, където потока материал се движи във вертикално направление (пада). Устройството е проектирано да е с максимална магнитна индукция на работната повърхност, благодарение на много тънката стена на цилиндъра, който покрива магнитите.

Магнитен сепаратор MCC – подходящ за улавяне на примеси в материал с добра изсипваемост.

Магнитен сепаратор MS – подходящ за улавяне на примеси в материал с лоши насипни свойства.