ЛАБОРАТОРЕН ВЪЗДУШНОСИТОВ СЕПАРАТОР

Лабораторната машина на ELICA е предназначенa за пресъздаване работата на ELICA Въздушноситов сепаратор. Оборудвано с 2 реда сита и аспирационна система, устройството предоставя на лабораторните служители възможността да извършват контролни тестове на зърното, което предстои да бъде прието и съхранено.

Виж 3D

Код: 31221 категория на продукта:

Описание

Лабораторната машина на ELICA е предназначенa за пресъздаване работата на ELICA Въздушно-ситов сепаратор. Оборудвано с 2 реда сита и аспирационна система, устройството предоставя на лабораторните служители възможността да извършват контролни тестове на зърното, което предстои да бъде прието и съхранено. Машината разделя добрия продукт от голяма и малка фракция, аспирацията отделя леката фракция.