About Ivan

This author has not yet filled in any details.
So far Ivan has created 18 blog entries.
21 07, 2017

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: “СТАРТ НА ПРОЕКТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНА МАШИНА ЗА БЕЛЕНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД”

2019-05-02T13:48:17+00:00юли 21st, 2017|Новини|

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Ha 26.07.2017г., от 13.00 часа, в Офис сградата на дружеството, партерен етаж., на адрес: гр.Силистра, Промишлена зона Запад, Елика Елеватор ООД организира пресконференция на тема: „Старт на проекта внедряване в производство на иновативна машина за белене на слънчоглед" На пресконференцията ще се предостави подробна информация за [...]

18 07, 2017

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

2019-05-02T13:48:43+00:00юли 18th, 2017|Новини|

“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-1.001-0440-C01 "Внедряване в производството на Елика-Елеватор на иновативна машина за белене на слънчоглед"по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", на стойност: 1 666 500.00 лв., от които 849 915.00 лв. европейско и 149 985.00 лв. [...]

27 06, 2017

ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР ООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-2502-C01 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР”

2019-05-02T13:58:32+00:00юни 27th, 2017|Новини|

Елика-Елеватор ООД изпълнява проект BG05M9OP001-1.008-2502-C01 ‘‘Добри и безопасни условия на труд в Елика Елеватор‘‘ по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси‘‘, процедура: BG05M9OP001-1.008 ‘‘ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД‘‘, на стойност: 104 925.00 лв., от които 89 186.25 лв. европейско и 15 738.75 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ [...]

3 06, 2017

XVIII МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР НА ЗЪРНО “ЗЪРНЕНИ ПАЗАРИ – ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ”

2019-05-02T13:51:46+00:00юни 3rd, 2017|Новини|

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Елика-елеватор ще присъства на XVIII Международен пазар на зърно "Зърнени пазари - вчера, днес, утре" на 6-9 юни, 2017 (гр. Геленджик). В рамките на XVIII Международен Зърнен Рунд "Зърнени пазари - вчера, днес, утре" ще се разглеждат съвременни проблеми на държавната регулация на [...]

1 07, 2016

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА “ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА” С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

2019-05-02T13:54:16+00:00юли 1st, 2016|Новини|

Публична покана Техническа спецификация Проект на договор Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/01.07.2016 г. Методика за оценка на офертите Изисквания към офертите Общи условия към финансираните по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмедна [...]

2 02, 2016

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

2019-05-02T13:31:58+00:00февруари 2nd, 2016|Новини|

“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.001- 1011-C01, наименование: Повишаване производствения капацитет на Елика-Елеватор ООД по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 1 394 076.51 лв., от които 710 979.02 лв. европейско и 125 466.88 лв. национално съфинансиране. Срокът на [...]

Go to Top