Наложила се като лидер в производството на машини и оборудване за транспорт, обработка и съхранение на зърнени култури и семена, "ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР" ООД предлага стабилно и разнообразно поле за развитие на млади и амбициозни специалисти, желаещи да се реализират в областта на проектирането и конструирането.
"ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР" ЕООД е отворена и за опитни инженери с дългогодишен стаж, които желаят да приложат знанията си в нова, динамична и конкурентна среда.
За информация и контакти, моля приложете снимка и CV на адрес: info@elica-elevator.com

"ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР" ООД обявява конкурс за длъжността "Инженер индустриални машини и системи", базиран в централния офис на компанията в град Силистра.

ENGINEER INDUSTRIAL MACHINERY AND SYSTEMS
Изисквания и квалификация:

- Завършено висше образование, образователна степен инженер със специалност „Промишлено машиностроене” или друга подходяща за изпълняваната проектантска дейност специалност;
- Компютърна грамотност - работа с MS Office приложения;
- Умения за работа с компютърни системи и съобразен с проектантската работа приложен софтуер;
- Ползване на английски език на ниво „Intermediate;
- Познаване на техническите, технологичните и други стандарти и нормативни изисквания към проектираните и изпълнявани под негов авторски надзор строителни конструкции;

Лични умения:
- Позитивна личност, ориентирана към изпълнение на целите, с желание за професионално усъвършенстване;
- Умения за работа с проектно-конструкторска документация, стандарти, норми и др. документи;
- Отлично познаване и използване на средствата за комуникация;
- Изградени умения за работа в екип;
- Умения за планиране и разпределение на времето;
- Отговорност, лоялност;

Компанията предлага:
- Работа в млад и динамичен екип;
- Обучение и възможност за професионално развитие;
- Подкрепа и признание на постиженията;
- Мотивиращо заплащане.

Ако считате себе си за подходящ кандидат и желаете да се развивате в сферата на инженерната и проектантска дейност, изпратете автобиография, мотивационно писмо, препоръка (при наличие на такава) и актуална снимка на e-mail: info@elica-elevator.com
Компанията гарантира разглеждане на документите при спазване на пълна конфиденциалност. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефон в срок до две седмици.