"Елика-Елеватор" ООД съществува от началото на 2007 г., но старта на тази производствена дейност е отпреди 15 години. С това име се представят произвежданите съоръжения на местни  и международни специализирани изложения. Седалището на предприятието е в гр. Силистра, където е разположена производствената и складова база.


"Елика-Елеватор" ООД проектира, произвежда, доставя, осъществява монтаж, пуск в експлоатация и сервиз на машини и съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние, инсталации за белене на слънчоглед и заготовка на семена.


Инсталациите, изградени от "Елика-Елеватор" ООД, осъществяват оптимална механизация и оптимизация на производствените процеси от приемане на суровината до получаване на готов продукт.


Фирмата произвежда кофичкови елеватори, верижни, винтови и лентови транспортьори, измитащи шнекове за силози, почистващи машини, циклони, бункери за съхранение, разработва и системи от тръби, клапи и преходи, осъществяващи разпределение и отвеждане на потока транспортиран материал.